Aplikacje

Kto może aplikować do programu EKRAN+?

EKRAN+ opiera się na pracy zespołowej profesjonalistów z różnych dziedzin filmowych. Głównymi uczestnikami są europejscy reżyserzy lub scenarzyści reżyserzy, którzy mają już na koncie film pełnometrażowy albo kilka krótkometrażowych. Uczestnikami aplikującego zespołu są: reżyser lub reżyser/scenarzysta, scenarzysta lub współscenarzysta, producent zaangażowany w projekt, operator.

Jak mogę aplikować do EKRAN+?

Zgłoszenie do programu powinno zawierać:

 1. CV wszystkich członków Zespołu Kreatywnego
 2. treatment (maximum 10 stron) fabularnego filmu pełnometrażowego) – (jeśli do zgłoszenia dołączany jest scenariusz powinien zostać przetłumaczony na angielski i dostępny do indywidualnej konsultacji na pierwszej sesji)
 3. propozycja dwóch scen na podstawie scenariusza / treatmentu (na 2/3 aktorów maximum) do realizacji na drugiej i trzeciej sesji EKRAN+
 4. list intencyjny od producenta lub firmy produkcyjnej
 5. formularz zgłoszeniowy podpisany przez wszystkich członków zespołu
 6. poprzednie prace reżysera na DVD

Wszystkie aplikacje europejskie (poza aplikacjami ze Szwajcarii, Austrii, Chorwacji oraz Litwy, które powinny zostać wysłane do odpowiednich partnerów EKRAN+ w wymienionych krajach – adresy zamieszczamy poniżej) powinny zostać wysłane przed 1 grudnia 2019 na adres:

 • EKRAN+
 • Wajda Studio | Wajda School
 • ul. Chełmska 21
 • 00-724 Warsaw
 • Poland

Zgłoszenia ze Szwajcarii muszą być przysłane do 1 grudnia 2019 na adres:

 • EKRAN+
 • FOCAL
 • Av. de la Rasude 2
 • CH-1006 Lausanne
 • Switzerland

Zgłoszenia z Austrii muszą być przysłane do 1 grudnia 2019 na adres:

 • EKRAN+
 • AUSTRIAN FILM INSTITUTE
 • Spittelberggasse 3
 • A – 1070 Vienna
 • Austria

Zgłoszenia z Chorwacji muszą być przysłane do 1 grudnia 2019 na adres:

 • EKRAN+
 • Croatian Audiovisual Fund
 • Nova Ves 18
 • 10000 Zagreb
 • Croatia

Zgłoszenia z Litwy muszą być przysłane do 1 grudnia 2019 na adres:

 • EKRAN+
 • Lithuanian Film Centre
 • Zigmanto Sierakausko st. 15
 • LT-03105, Vilnus
 • Lithuania

Materiały zgłoszeniowe nie będą odsyłane po zakończeniu procesu rekrutacji.