Aplikacje

Kto może aplikować do programu EKRAN+?

EKRAN+ opiera się na pracy zespołowej profesjonalistów z różnych dziedzin filmowych. Głównymi uczestnikami są europejscy reżyserzy lub scenarzyści reżyserzy, którzy mają już na koncie film pełnometrażowy albo kilka krótkometrażowych. Uczestnikami aplikującego zespołu są: reżyser lub reżyser/scenarzysta, scenarzysta lub współscenarzysta, producent zaangażowany w projekt, operator.

Jak mogę aplikować do EKRAN+?

Zgłoszenie do programu powinno zawierać:

 1. CV wszystkich członków Zespołu Kreatywnego
 2. treatment (maximum 10 stron) fabularnego filmu pełnometrażowego) – (jeśli do zgłoszenia dołączany jest scenariusz powinien zostać przetłumaczony na angielski i dostępny do indywidualnej konsultacji na pierwszej sesji)
 3. propozycja dwóch scen na podstawie scenariusza / treatmentu (na 2/3 aktorów maximum, jedna scena we wnętrzu) do realizacji na drugiej i trzeciej sesji EKRAN+
 4. list intencyjny od producenta lub firmy produkcyjnej
 5. linki z poprzednimi pracami reżysera

Wszystkie aplikacje europejskie (poza aplikacjami ze Szwajcarii, Austrii, Chorwacji oraz Litwy, które powinny zostać wysłane do odpowiednich partnerów EKRAN+ w wymienionych krajach – adresy zamieszczamy poniżej) powinny zostać wysłane w formie papierowej przed 1 grudnia 2019 na adres:

 • EKRAN+
 • Wajda Studio | Wajda School
 • ul. Chełmska 21
 • 00-724 Warsaw
 • Poland

Zgłoszenia ze Szwajcarii muszą być przysłane do 1 grudnia 2019 na adres:

 • EKRAN+
 • FOCAL
 • Av. de la Rasude 2
 • CH-1006 Lausanne
 • Switzerland

Zgłoszenia z Austrii muszą być przysłane do 1 grudnia 2019 na adres:

 • EKRAN+
 • AUSTRIAN FILM INSTITUTE
 • Spittelberggasse 3
 • A – 1070 Vienna
 • Austria

Zgłoszenia z Chorwacji muszą być przysłane do 1 grudnia 2019 na adres:

 • EKRAN+
 • Croatian Audiovisual Fund
 • Nova Ves 18
 • 10000 Zagreb
 • Croatia

Zgłoszenia z Litwy muszą być przysłane do 1 grudnia 2019 na adres:

 • EKRAN+
 • Lithuanian Film Centre
 • Zigmanto Sierakausko st. 15
 • LT-03105, Vilnus
 • Lithuania

Materiały zgłoszeniowe nie będą odsyłane po zakończeniu procesu rekrutacji.