O programie

NABÓR do nowej edycji EUROPEJSKIEGO PROGRAMU SZKOLENIOWEGO EKRAN+ 2020 ROZPOCZĘTY

EKRAN+ to międzynarodowy program szkoleniowy skupiony na kreatywnym procesie przygotowania produkcji w oparciu o praktykę zdjęciową.

Termin składania aplikacji do programu upływa 1 grudnia 2019 roku.

Udział w kursie jest bezpłatny.

EKRAN+, wspierany przez Program Unii Europejskiej Kreatywna Europa Komponentu MEDIA, jest wspólnym projektem Wajda Studio i Szkoły Wajdy, FOCAL (Szwajcaria), Austriackiego Instytutu Filmowego, Chorwackiego Funduszu Audiowizualnego, Litewskiego Centrum Filmowego, ze wsparciem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Na czym polega „EKRAN+”?

Ekran+ to 22 dniowy projekt, przede wszystkim skierowany do reżyserów/scenarzystów-reżyserów, oparty na profesjonalnym programie szkoleniowym, skupiający się na stworzeniu wizualizacji przyszłego filmu uczestników. Jest ona opracowywana dzięki połączeniu trzech głównych elementów: scenariusza, realizacji audiowizualnych wykonanych podczas kursu i współpracy z innymi profesjonalistami zaangażowanymi w powstawanie filmu.

EKRAN+ pozwala uczestnikom na znalezienie i dopracowanie właściwego tonu oraz wizualnego języka przyszłego filmu. Celem kursu EKRAN+ jest rozwój scenariuszy/treatmentów uczestników oraz realizacja dwóch scen z każdego scenariusza/treatmentu.

Każdy z uczestniczących projektów jest reprezentowany przez Zespół Kreatywny składający się z reżysera (albo scenarzysty-reżysera), scenarzysty (albo współscenarzysty), autora zdjęć i producenta.

Program EKRAN+ obejmuje:

  • Rozwój treatmentu/scenariusza; grupową i indywidualną pracę nad scenariuszami / treatmentami;
  • Przygotowanie do zdjęć; casting; realizację storyboardów i indywidualne konsultacje z opiekunami artystycznymi;
  • Zdjęcia; konsultacje reżyserskie z opiekunami artystycznymi;
  • Montaż;
  • Ewaluację; Grupową i przeprowadzoną indywidualnie z opiekunem artystycznym analizę zrealizowanych scen.

Zespołowi Kreatywnemu (reżyser, scenarzysta, producent) oferujemy wybór lokacji, aktorów, scenografii z uwzględnieniem określonych logistycznych i budżetowych ograniczeń.

Uczestnicy podsumowują swoje doświadczenia podczas kursu EKRAN+:

Co mogę osiągnąć dzięki EKRAN+?

Każdy Zespół Kreatywny kończy kurs EKRAN+ z dobrze rozwiniętym treatmentem albo pierwszym draftem scenariusza oraz dwiema zrealizowanymi scenami prezentującymi ton, gatunek i wizualny język projektu. Zrealizowane sceny (zwłaszcza scena druga ze specjalnie wybranymi aktorami, lokacją, rekwizytami i stylem zdjęć) może być traktowana przez uczestników i ich producentów jako demo/pilot, materiał wizualny towarzyszący scenariuszowi, część Pakietu Producenckiego i zostać użyta podczas poszukiwania źródeł finansowania dla filmu. Niemniej jednak, uczestnicy mogą traktować nagrane sceny jako kreatywny test czy „wizualne laboratorium” i nie korzystać z nich w procesie pozyskiwania inwestorów. Ostateczna decyzja jak skorzystać z pakietu po ukończeniu EKRAN+ należy do jego uczestników.

Ile kosztuje udział w EKRAN+? Udział w EKRAN+ jest BEZPŁATNY!

Opiekunowie EKRAN+

Zespół opiekunów kursu składa się z profesjonalistów z całej Europy. Wśród nich: Wojciech Marczewski, dyrektor Programu EKRAN+, Andrzej WajdaPaweł PawlikowskiKrzysztof ZanussiJerzy Zieliński(Polska), Ildiko Enyedi (Węgry), Antoine Jaccoud (Szwajcaria), Udayan PrasadMarilyn MilgromMargaret Glover (Anglia), Denijal Hasanovic (Bośnia).

Kto może aplikować do programu EKRAN+?

EKRAN+ opiera się na pracy zespołowej profesjonalistów z różnych dziedzin filmowych. Głównymi uczestnikami są europejscy reżyserzy lub scenarzyści/reżyserzy, którzy mają już na koncie film pełnometrażowy albo kilka krótkometrażowych. Uczestnikami aplikującego zespołu są: reżyser lub reżyser/scenarzysta, scenarzysta lub współscenarzysta, producent zaangażowany w projekt, operator.

Jak będzie zorganizowany program szkoleniowy EKRAN+?

EKRAN+ jest podzielony na trzy sesje – każda po 4-9 dni oraz dodatkową, dwudniową sesję Follow-up.

Sesja 1: Uczestnicy: reżyserzy i scenarzyści
To wizualna rozgrzewka i wprowadzenie do zadań praktycznych. Sesja rozpoczyna się od grupowej analizy treatmentów i dwóch scen, które mają zostać nakręcone przez uczestników podczas następnych sesji. Kolejnym punktem sesji jest wizualna prezentacja uczestniczących projektów i próba wyobrażenia sobie przyszłych filmów oraz znalezienia sposobu podzielenia się swoją wizją z innymi. Na koniec sesji uczestnicy odbywają spotkanie z reżyserem castingu i scenografem w celu przygotowania się do zdjęć na 2. sesji.

Sesja 2: Uczestnicy: reżyserzy i scenarzyści 
Sesja skupiona na produkcji scen z projektów uczestników z udziałem 2-3 polskich aktorów mówiących po angielsku. Po realizacji scen grupa analizuje napisane sceny ze swoimi opiekunami zdjęć. Rozwój treatmentu / scenariusza jest kontynuowany przez analizę i dyskusję z dwoma niezależnymi script doctorami. Pre-produkcja scen obejmuje strategie reżyserskie, wybór lokacji, rekwizytów i oświetlenia. Każdy z zespołów dostaje czas na próby z aktorami, jeden dzień zdjęciowy i jeden dzień montażu. Sesja zakończy się prezentacją i omówieniem zrealizowanych scen, oraz spotkaniem z reżyserem castingu i scenografem w celu przygotowania scen na trzecią sesję.

Sesja 3: Uczestnicy: reżyserzy i scenarzyści, operatorzy, producenci (opcjonalnie)
Każdy z zespołów ma możliwość zaproszenia operatora oraz dwóch aktorów ze swojego rodzimego kraju do realizowanej sceny ze scenariusza (w języku oryginalnym). Nacisk położony jest na poszukiwania specyficznego sposobu obrazowania, by osiągnąć pożądany ton i atmosferę filmu. Po grupowej analizie scen uczestników przewidziana jest dyskusja z opiekunami zdjęć. Rozwój treatmentu / scenariusza jest kontynuowany przez analizę i dyskusję z dwoma niezależnymi script doctorami. Sesja kończy się podsumowaniem rozwoju projektu oraz ewaluacją, pokazem i dyskusją na temat wyprodukowanych scen.

EKRAN+ sesja Follow-up (opcjonalna): Uczestnicy: reżyserzy, scenarzyści.
Uczestnicy wracają by po raz ostatni skonsultować treatment/scenariusz i wyznaczają kierunki dla zaawansowanego developmentu.

Wybrani do udziału w kursie reżyserzy i ich zespoły zostaną nagrodzeni stypendiami pokrywającymi koszty czesnego i zakwaterowania. Koszty podróży pokrywają uczestnicy kursu.

Wajda Studio i Szkoła Wajdy — koordynatorzy EKRAN+ zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie bez wcześniejszych konsultacji.